Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Færdselsrelateret førstehjælpskursus​

Tilmelding til prøve

​Loven kræver at alle, der ikke allerede har kørekort, skal vedlægge kursusbevis for gennemført 8 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Kurset må ikke være mere end 12 måneder gammelt, og skal være gennemført af en instruktør som er autoriseret af dansk Førstehjælpsråd.

Formål

​Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

Uddanelsesmål

​Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:

  • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
  • Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn
  • Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Omfang

​Kurset omfatter 8 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (4 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer).

​Gennemførelse

  • ​Undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal være gennemført i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp
  • Undervisningen skal forestås af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd
  • Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Cases - og færdighedsundervisning skal opbygges omkring typiske ulykkes- og skadestyper på et skadested relateret til færdselsområdet. Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal indeholde elementer af forebyggende karakter for at give kursisten viden om de ulykkesforebyggende tiltag, der kan indarbejdes i kørekortindehaverens anvendelse af køretøjet

Kursusbevis

​Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.​

Kontaktinformationer

​DKL (Danske Kørelæreres Landsforbund)

Nydamsvej 19

3200  Helsinge
Tlf.: (+45) 50 261 261

E-mail: chris@dkl.nu

CVR: 34425884