Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Køreprøver​

Køreprøven består af to dele

En teoriprøve og en praktisk prøve

Tilmelding til teoriprøve

Du skal udfylde en ansøgningsblanket med gennemført manøvrebane kursus og vedlægge følgende:

  • Foto: 35 x 45 mm (ikke polaroid) til lægeattest
  • Lægeattest
  • Kopi af sygesikringsbevis
  • Kopi af evt. kørekort
  • Originaldokument ”opholds og arbejdstilladelse”, hvis du ikke er dansk statsborger
  • Kursusbevis for gennemført førstehjælpskursus. (Dette gælder dog ikke hvis du allerede har kørekort. Kursusbeviset må max. være 12 mdr. gammelt)
  • Gebyr til politiet

Teoriprøven

​Teoriprøven afholdes af politiet. Her får du vist 25 dias-lysbilleder med ja/nej spørgsmål på et afkrydsningsskema til de 2 til 4 spørgsmål til hvert dias. I teoriprøven må du max. have fejl i 5 dias.

Til buskørekort erhverv må du max have fejl i 3 billeder.

Der kan være lang ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet.

Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har førstehjælpskursus og din lægeattest med foto klar, så teoriprøven kan bookes i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.​

Køreprøven

Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele.:

​1) Kontrolprøven finder sted umiddelbart før kørslen Her skal du kunne kontrollere om de sikkerhedsmæssige vigtigste dele på bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter, støddæmpere mv. er i orden.

​2) Selve køreprøven varer 25 - 45 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den køreprøvesagkyndige. Du skal ved den praktiske prøve vise at du kan beherske bilen, og køre i trafikken på en trafiksikker måde.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig, om du har bestået eller ikke bestået køreprøven.

Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige et midlertidigt kørekort.

Med dette kørekort har du nu ret til at køre bil i Danmark, Norge og Sverige.

Efter 3-4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre bil i hele EU og de fleste øvrige lande uden yderligere formaliteter.

”Kontrollerende prøve” er en ganske normal køreprøve, hvor du skal op til en teori- og praktisk prøve.

Specielt for MC gælder at prøven er opdelt i 3 faser

​1) Kontrolprøve som for bil

​2) Du skal udføre 5 øvelser på en lukket øvelsesplads, hvor du skal vise at du kan behærske mototcyklen.

​3) Selve køreprøven i trafikken som for bil.​

Kontaktinformationer

​DKL (Danske Kørelæreres Landsforbund)

Nydamsvej 19

3200  Helsinge
Tlf.: (+45) 50 261 261

E-mail: chris@dkl.nu

CVR: 34425884