Kørelæreruddannelse

Kørelæreruddannelse

Kørelæreruddannelse​

​For at blive kørelærer, skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Ved en godkendt kørelærer, der må uddanne nye kørelærer. Færdselsstyrelsen har liste over godkendte steder der må stå for uddannelsen som kørelærer.

Der er 3 forskellige kategori som kørelærer.

1:                   Motorcykel – kategori A

2:                   Bil – kategori B

3:                   Storvogn – kategori C

Krav til dig der ønsker at blive kørelærer.

1:                   Du skal være fyldt 24 år

2:                   Du skal have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs ingen frakendelser inden for denne periode

3:                   Du skal have en voksenpædagogisk Grundkursus.  Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

4;                   Du skal have kørekort til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj)

5:                   Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C (stor lastbil) skal ansøgeren have erhvervet førerret D (Bus) og erhvervsmæssig personbefordring til kategori D

5:                   Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.

6:                   For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.

Det er et krav at kørelærer godkendelsen til kategori B er gennemført før det er muligt at udvide til kategori A motorcykel eller til kategori C Storvogn.

Mangler du et eller flere af ovenstående kørekort kan du tage dem hos et af vores medlemmer.

Se under køreskoler.

Uddannelsescentre der uddanner kørelærere.

Der findes flere steder både øst og vest for store bælt hvor uddannelsen som kørelærer kan tages. Uddannelsen som kørelærer er en du selv skal betale og priserne er meget forskelligt på uddannelsen.

For at blive kørelærer. Skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en fastsat undervisningsplan. Link til uplan: Her.


Formålet med undervisningsforløbet er, at du skal opnå følgende:

1:                   Indgående viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,

2:                   Færdighed i at undervise køreelever inden for rammerne af undervisningsplanerne,

3:                   Viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik og køreteknik ud over rammerne i undervisningsplanerne i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet,

4:                   Viden om trafikkultur, færdselspsykologi og -sociologi i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet, og

5:                   Viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen samt arbejdsmiljø, virksomhedsøkonomi og -drift i det omfang, driften af en køreskole gør det påkrævet.


Du tager undervisning hos private kørelærerskoler. Undervisningen har en varighed af otte måneder, eller længer alt efter hvilken kørelærerskolen har valgt at lave undervisningen.

Kørelærerprøven.
Prøven består af en skriftlig forprøve og en afsluttende mundtlig og praktisk prøve. Prøverne afholdes to gange om året for en prøvekommission. Kørelærerprøven kan afholdes for en prøvekommission øst for Storebælt eller en prøvekommission vest for Storebælt.

Tilmelding til kørelærerprøven er noget kørelærerskolen hjælper dig med.

Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe du har kørekort.

Læs mere om adgangskrav til kørelæreruddannelse. På færdselsstyrelsen web side :

Link her :

Obligatorisk efteruddannelse for kørelærere.

Kørelæregodkendelsen kan kun fornyes hvis der er deltagelse i et 5 dages obligatorisk efteruddannelseskursus.

1: ​                  Der kan derfor ikke accepteres fravær på nogen måde fra kurset.

2:                   Afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

3:                   Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen.

4:                   Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år

5:                   Deltagernes aktive deltagelse som betingelse for at modtage et kursusbevis.


Sammen sætning og Varighed.

Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag). Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.
Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af 1 dag, og undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af 1 dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i 2 moduler. Efteruddannelsen kan gennemføres således:

1:                   5 dage, svarende til 1 modul

2:                   4 dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller

3:                   3 dage og 2 dage, svarende til 2 moduler.

Ansøgning om fornyelse skal indgives til borgerservice.

Priserne på kurset er meget forskellige alt efter hvem der står for uddannelsen.

Liste over udbyder af den obligatorisk efteruddannelse kan du findes på færdselsstyrelsen web side :

Link her :