53 78 78 41 chris@dkl.nu

Bestyrelsen & Ansvarsområder

Chris Fisker

Chris Fisker

Formand

Ansvarsområder:
Presse
Økonomi

Deltager ved møder med:
Ministerier, Færdselsstyrelsen, KOMBIT, Den Nationale Planlægningsenhed
Møder med Teamledere i de enkelte Teams

Kontaktperson for Team Nordsjælland og København

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Næstformand

Ansvarsområder:
Ankenævn

Deltager ved møder med:
Færdselsstyrelsen, Den Nationale Planlægningsenhed

Kontaktperson for Team Midtsjælland, samt Team Sydsjælland, Lolland og Falster

Carsten Feldborg

Carsten Feldborg

Kasserer

Ansvarsområder:
Økonomi
Medlemmer

Kontaktperson for Team Vestjylland

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen

Sekretær

Ansvarsområder:
Referant ved møder
Indkaldelser til møder
Facebookgruppe

Marianne Smedegaard

Marianne Smedegaard

Bestyrelsesmedlem

Thomas Sandager

Thomas Sandager

Bestyrelsesmedlem