53 78 78 41 chris@dkl.nu

Uddannelse til Kørelærer

Opdateret den 18.5.21

Uddannelsen:
For at blive kørelærer, skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Dette skal foregå ved en særlig godkendt kørelærer.
Færdselsstyrelsen har liste over godkendte steder der må stå for uddannelsen som kørelærer.

Uddannelsen:
Der er 3 forskellige kategori som kørelærer.

 1. Motorcykel – kategori A
 2. Bil – kategori B
 3. Storvogn – kategori C

Uddannelsescentre:

Der findes flere steder både øst og vest for Storebælt hvor uddannelsen som kørelærer kan tages.
Uddannelsen som kørelærer er en du selv skal betale og priserne er meget forskelligt på uddannelsen.

Formålet med undervisningsforløbet er, at du skal opnå følgende:

 1. Indgående viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 2. Færdighed i at undervise køreelever inden for rammerne af undervisningsplanerne,
 3. Viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik og køreteknik ud over rammerne i undervisningsplanerne i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet,
 4. Viden om trafikkultur, færdselspsykologi og -sociologi i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet, og
 5. Viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen samt arbejdsmiljø, virksomhedsøkonomi og -drift i det omfang, driften af en køreskole gør det påkrævet.

Adgangskrav:

 1. Du skal være fyldt 24 år
 2. Du skal have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs ingen frakendelser inden for denne periode
 3. Du skal have en voksenpædagogisk Grundkursus.  Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120        undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.
 4. Du skal have kørekort til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj)
 5. Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C (stor lastbil) skal ansøgeren have erhvervet førerret D (Bus) og erhvervsmæssig personbefordring til kategori D
 6. Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.
 7. For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.

Det er et krav at kørelærer godkendelsen til kategori B er gennemført før det er muligt at udvide til kategori A motorcykel eller til kategori C Storvogn.

Mangler du et eller flere af ovenstående kørekort kan du tage dem hos et af vores medlemmer.

Kørelærerprøven.

 1.