53 78 78 41 chris@dkl.nu

Efteruddannelse Kørelærer

Obligatorisk efteruddannelse for kørelærere.

Kørelærergodkendelsen kan kun fornyes hvis der er deltaget i et 5 dages obligatorisk efteruddannelseskursus, inden udløb af kørekort.

  1. Der kan derfor ikke accepteres fravær på nogen måde fra kurset.
  2. Afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.
  3. Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen.
  4. Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år
  5. Deltagernes aktive deltagelse som betingelse for at modtage et kursusbevis.

Sammen sætning og Varighed.

Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag).
Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.
Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af 1 dag.
Undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af 1 dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i 2 moduler. Efteruddannelsen kan gennemføres således:

  1. 5 dage, svarende til 1 modul
  2. 4 dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller
  3. 3 dage og 2 dage, svarende til 2 moduler.                

Ansøgning om fornyelse skal indgives til borgerservice.

Priserne på kurset er meget forskellige alt efter hvem der står for uddannelsen.