50 261 261 chris@dkl.nu

Hvem er Dansk Kørelæreres Landsforbund

Dansk Kørelæreres Landsforbund

Dansk Kørelæreres Landsforbund blev stiftet den 31. August 1989 og er dermed en af landets ældste foreninger for kørelærere.

Idiologi

Foreningen har en liberal tilgang til branchen, som skal sigtet på at fremme den enkelte kørelæreres frihed til at undervise og skabe sin egen forretning.
Med et minimalt bureaukrati af regler, love og bekendtgørelser.
Der arbejdes på at skabe frihed til at undervise den enkelte elev ud fra dennes behov, samtidigt med der skal opfyldes visse minimumskrav, som skal sikre en trafiksikker holdning og praktisk kunnen.

Visioner

TEKST

Målsætning

TEKST